top of page

Zasiłek opiekuńczy dla Przedsiębiorcy

Czy wiesz, że podczas prowadzenia działalności gospodarczej możesz skorzystać z zasiłku opiekuńczego? Sprawdź, najważniejsze informacje ✅


Kobiety obejmujące się.
Zasiłek opiekuńczy dla Przedsiębiorcy

❓Kiedy Przedsiębiorca ma prawo do zasiłku opiekuńczego


Z zasiłku opiekuńczego może skorzystać Przedsiębiorca, który terminowo odprowadza do ZUS dobrowolną składkę chorobą. Pobrany zasiłek można wykorzystać maksymalnie przez 60 dni w roku kalendarzowym. Przedsiębiorca może ubiegać się o zasiłek w sytuacji, gdy jest jedynym członkiem rodzinny, który może w danej chwili sprawować opiekę nad dzieckiem bądź innym członkiem gospodarstwa domowego.

 

❓Nad kim można sprawować opiekę

W ramach zasiłku opiekuńczego, Przedsiębiorca może sprawować opiekę nad: małżonkiem, rodzicami, teściami, dziadkami, wnukami, rodzeństwem, dziećmi. Należy jednak pamiętać, że członek rodziny pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym (choćby tylko przez czas choroby).

 

❓Jaki jest wymiar zasiłku

🔵 60 dni w roku kalendarzowym (jeśli opieka sprawowana jest nad zdrowym dzieckiem do lat 8 lub chorym dzieckiem do lat 14, w tym także dzieckiem niepełnosprawnym w tym wieku).

🔵 14 dni w roku kalendarzowym (jeśli opieka sprawowana jest nad dzieckiem powyżej 14 lat lub innym chorym członkiem rodziny).

 

❓Jak jest wysokość zasiłku opiekuńczego

Podstawa wymiaru zasiłku opiekuńczego to średnia podstawa wymiaru składek z ostatnich 12 miesięcy, pomniejszona o 13,71%. Zasiłek opiekuńczy dla Przedsiębiorcy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. Za każdy dzień opieki przysługuje 1/30 podstawy wymiaru zasiłku. Od zasiłku potrącana jest zaliczka na podatek, a dochód z zasiłku należy wykazać w zeznaniu rocznym.

 

❓Jakie dokumenty należy złożyć

🔵 Druk Z-3B.

🔵 Z-15A (opieka nad dzieckiem).

🔵 Z-15B (opieka nad innym chorym członkiem rodziny).


📣Dokumenty można złożyć za pośrednictwem portalu PUE ZUS. Jeśli Przedsiębiorca wnioskuje o zasiłek opiekuńczy nad chorym członkiem rodziny, należy wówczas załączyć zwolnienie lekarskie.

 

💡Warto zapamiętać

🔵 W trakcie przebywania na zasiłku opiekuńczym, Przedsiębiorca nie może podejmować aktywności zawodowej.

🔵 Przedsiębiorca może obniżyć swoje składki ZUS za okres pobierania zasiłku.

🔵 Przedsiębiorca, który otrzyma zwolnienie lekarskie na chore dziecko (lub innego członka rodziny) nie jest objęty okresem wyczekiwania, czyli otrzyma zasiłek opiekuńczy od razu.

留言


bottom of page