top of page

Jak skorzystać z ulgi na dziecko? Rozliczenie PIT.

Czy wiesz, że podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej (tzw. ulgi na dziecko)? Sprawdź, co musisz wiedzieć ✅


Kobieta trzymająca dziecko na rękach.
Ulga prorodzinna, czyli ugla na dziecko.

➡️ Ulga przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym lub rodzinom pełniącym funkcję rodziny zastępczej osiągającym dochody, opodatkowane wg. skali podatkowej. Kwota odliczeń zależy od ilości dzieci, na które przysługuje ulga.

📣 W przypadku rodzin 2+1 lub rodzica samotnie wychowującego jedno dziecko obowiązuje limit przychodów.

 

➡️ Rodzina posiadająca jedno dziecko - limit przychodów wynosi:

🔵 112 000 zł - w przypadku rodziców, którzy pozostają przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (sumuje się ich dochody) oraz w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko

🔵 56 000 zł - w przypadku rodziców, którzy nie pozostają w związku małżeńskim w roku podatkowym.

 

➡️ Rodzina posiadająca więcej niż jedno dziecko - kwota ulgi wynosi:

🔵 na pierwsze dziecko – 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1 112,04 zł),

🔵 na drugie dziecko – 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1 112,04 zł),

🔵 na trzecie dziecko – 166,67 zł miesięcznie (rocznie 2 000,04 zł),

🔵 na czwarte i każde kolejne dziecko – 225,00 zł (rocznie 2 700,00 zł).

📣 Podatnicy ulgę na dziecko odliczają od podatku. Jeśli kwota podatku jest zbyt niska, Podatnicy mogą otrzymać zwrot zależny od wielkości zapłaconych składek społecznych i zdrowotnych w roku podatkowym.

 

➡️ W celu rozliczenia ulgi na dzieci musisz złożyć: właściwe zeznanie podatkowe tj. PIT-36 lub PIT-37, wraz z załącznikiem PIT/O.


💡 Pamiętaj, że ulga prorodzinna nie jest jedyną ulgą, z jakiej może skorzystać Podatnik rozliczający się na zasadach ogólnych. Wśród najpopularniejszych wymienia się:

👉 ulga na IKZE (dla osób korzystających z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego)

👉 odliczenie wydatków na leki i na rehabilitacje (dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub mających na utrzymaniu osobę z niepełnosprawnością)

👉 odliczenie kwot przekazanych w ramach darowizny (min. na cele charytatywne, religijne, cele krwiodawstwa)

👉 ulga termomodernizacyjna (dla właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych, którzy zdecydowali się na termomodernizacje).

 

Masz pytanie? Skorzystaj z zakładki Pomoc.

Kommentare


bottom of page