top of page

Kalendarium Przedsiębiorcy - październik 2023


Przedsiębiorco! Sprawdź, o czym warto pamiętać w październiku 2023 ✅

Kalendarium Przedsiębiorcy
Kalendarium Przedsiębiorcy

🗓️ 05 października

🔵 termin złożenia deklaracji VAT-14 za miesiąc wrzesień


🗓️ 09 października

🔵 termin zapłaty podatku dochodowego w formie karty podatkowej za miesiąc wrzesień

🔵 termin złożenia deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZ i PIT-NZS za wrzesień 2023 r.

🔵 termin złożenia deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za wrzesień 2023 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji


🗓️ 10 października

🔵 termin zgłoszenia INTRASTAT za miesiąc wrzesień

🔵 termin rozliczenia ryczałtu od osób prawnych za miesiąc wrzesień


🗓️ 16 października

🔵 termin wystawienia faktur za miesiąc wrzesień

🔵 termin złożenia deklaracji ZUS RCA oraz deklaracja DRA (dla płatników posiadających osobowość prawną) za miesiąc wrzesień

🔵 termin zapłaty podatku od nieruchomości i leśnego za październik (dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej)🗓️ 20 października

🔵 termin złożenia i zapłaty ZUS DRA za miesiąc wrzesień przez płatników opłacających składkę wyłącznie za siebie

🔵 termin rozliczenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (osób fizycznych) za miesiąc wrzesień

🔵 zaliczka na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło za miesiąc wrzesień

🔵 termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za miesiąc wrzesień

🔵 termin złożenia miesięcznej informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, o symbolu INF-1

🔵 termin zapłaty składki na PFRON

🔵 termin zapłaty podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego będącego budynkiem za miesiąc wrzesień


🗓️ 25 października

🔵 informacja podsumowująca VAT-EU za miesiąc wrzesień

🔵 termin zapłaty podatku VAT za III kwartał 2023 r.

🔵 termin zapłaty VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za miesiąc wrzesień 2023 r.

🔵 termin przesłania JPK_V7M oraz JPK_V7K za miesiąc wrzesień

🔵 termin złożenia wniosku Wn-D oraz INF-D-P dotyczących dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za miesiąc wrzesień

🔵 termin rozliczenia podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za miesiąc wrzesień


🗓️ 31 października

🔵 termin złożenia deklaracji VAT-11 za miesiąc wrzesień

🔵 termin złożenia deklaracji dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury unijnej VIU-DO za III kwartał 2023 r.

🔵 termin złożenia deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury nieunijnej VIN-DO za III kwartał 2023 r.

🔵 termin sporządzenia w postaci elektronicznej lokalnej dokumentacji cen transferowych za 2022 r. (w przypadku podmiotów, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym)

Comments


bottom of page