top of page

Przyspieszenia amortyzacja budynków i budowli niemieszkalnych


Czy wiesz, że od 2024 roku część przedsiębiorców może skorzystać z możliwości przyspieszonej amortyzacji budynków i budowli niemieszkalnych? To ogromna szansa na lepsze zarządzanie finansami firmy.


Przyśpieszenia amortyzacja budynków i budowli niemieszkalnych
Przyspieszenia amortyzacja budynków i budowli niemieszkalnych

🔎Dla kogo?

Z możliwości przyspieszonej amortyzacji mogą skorzystać mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy działający w gminach o wysokim wskaźniku bezrobocia oraz niskim dochodzie na mieszkańca.


💡Zmiana dotyczy budynków/lokali niemieszkalnych i budowli zaliczanych do grupy 1 i 2 Klasyfikacji wytworzonych we własnym zakresie oraz wprowadzonych do ewidencji środków trwałych po raz pierwszy po 31 grudnia 2023 roku 📆

 

📆 Od kiedy?

Przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

 

⏰ Jaki okres?

Przedsiębiorcy mogą skrócić okres amortyzacji środków trwałych z 40 lat na 5 lub 10 lat.


📣Przypominamy, że to rozwiązanie stanowi pomoc de minimis (nie wymagającej notyfikacji Komisji Europejskiej).Comments


bottom of page