top of page

Kalendarium Przedsiębiorcy - lipiec 2024


Przedsiębiorco! Sprawdź, o czym warto pamiętać w lipcu 2024 ✅


kobieta z zegarem w ręku, w czerwonej bluzie
Kalendarium Przedsiębiorcy - liepiec 2024.

📆 05 lipca (piątek)

🔵 VAT-14 za miesiąc czerwiec


📆 08 lipca (poniedziałek)

🔵 termin złożenia deklaracji CIT-7 za miesiąc czerwiec

🔵 termin złożenia deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków (PIT-NZ, CIT-NZ) za miesiąc czerwiec

🔵 rozliczenie ryczałtu od osób prawnych za miesiąc czerwiec

🔵 wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za miesiąc czerwiec


📆 10 lipca (środa)

🔵 zgłoszenie INTRASTAT za miesiąc czerwiec


📆 15 lipca (poniedziałek)

🔵 faktury za miesiąc czerwiec

🔵 termin złożenia imiennego raportu miesięcznego ZUS RCA przez płatników składek posiadających osobowość prawną

🔵 wniesienie opłaty recyklingowej za torby foliowe pobranej w II kwartale 2024 r.📆 22 lipca (poniedziałek)

🔵 termin złożenia i zapłaty ZUS DRA za poprzedni miesiąc dla płatników opłacających składkę wyłącznie za siebie

🔵 zaliczka na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę/zlecenie/dzieło za miesiąc czerwiec

🔵 zaliczka na podatek dochodowy od os. prawnych za miesiąc czerwiec

🔵 zapłata składki na PFRON

🔵 wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za miesiąc czerwiec

🔵 wpłata pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy za miesiąc czerwiec


📆 25 lipca (czwartek)

🔵 informacja podsumowująca VAT-EU za miesiąc czerwiec

🔵 złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12, VAT-13 za miesiąc czerwiec

🔵 podatek od sprzedaży detalicznej za miesiąc czerwiec

🔵 przesłanie JPK_V7M za miesiąc czerwiec

🔵 termin złożenia deklaracji Wn-D oraz INF-D-P dotyczących dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za miesiąc czerwiec


📆 31 lipca (środa)

🔵 termin złożenia deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu VII-DO za miesiąc czerwiec

🔵 termin złożenia deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury unijnej VIU-DO za II kwartał 2024

🔵 termin złożenia deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury nieunijnej VIN-DO za II kwartał 2024

🔵 przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za miesiąc czerwiec

🔵 udostępnienie KAS ewidencji o transgranicznych płatnościach za II kwartał 2024

Comments


bottom of page