top of page

Kalendarium Przedsiębiorcy - styczeń 2024


Przedsiębiorco! Sprawdź, o czym warto pamiętać w styczniu 2024 ✅


Kalendarium Przedsiębiorcy - styczeń 2024
Kalendarium Przedsiębiorcy - styczeń 2024

📅 01 stycznia

🔵 zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej zleceniobiorców i osób świadczących usługi


📅 05 stycznia

🔵 termin złożenia deklaracji VAT-14 za miesiąc grudzień 2023


📅 06 stycznia

🔵 Święto III Króli (możliwość ,,odbioru'' dnia wolnego za święto przypadające w sobotę)


📅 07 stycznia

🔵 deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków (PIT-NZ, CIT-NZ) za miesiąc grudzień 2023


📅 08 stycznia

🔵 termin rozliczenia ryczałtu od osób prawnych za miesiąc grudzień 2023

🔵 termin złożenie deklaracji CIT-7 za miesiąc grudzień 2023


📅10 stycznia

🔵 termin zgłoszenia deklaracji INTRASTAT za miesiąc grudzień 2023


📅 14 stycznia

🔵zawiadomienie o rezygnacji z prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów


📅 15 stycznia

🔵 termin wystawienia faktur za miesiąc grudzień 2023

🔵termin złożenia imiennego raportu miesięcznego ZUS RCA przez płatników składek posiadających osobowość prawną

🔵termin zapłaty należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP📅 22 stycznia

🔵 termin złożenia i zapłaty ZUS DRA za miesiąc grudzień 2023 dla płatników opłacających składkę wyłącznie za siebie

🔵termin rozliczenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (os. fizycznych) za miesiąc grudzień 2023

🔵 zaliczka na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę / zlecenie / dzieło za miesiąc grudzień 2023

🔵 zaliczka na podatek dochodowy od os. prawnych za miesiąc grudzień 2023

🔵termin złożenia miesięcznej informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz os. niepełnosprawnych o symbolu INF-1

🔵 termin zapłaty składki na PFRON

🔵 termin zapłaty z tytułu wynagrodzenia z pracy z zagranicy, emerytury i rent z zagranicy i innych źródeł przychody za miesiąc grudzień 2023


📅 25 stycznia

🔵 informacja podsumowująca VAT-EU za miesiąc grudzień 2023

🔵 podatek od sprzedaży detalicznej za miesiąc grudzień 2023

🔵 termin przesłania JPK_V7M za miesiąc grudzień 2023

🔵 termin złożenia deklaracji Wn-D oraz INF-D-P dotyczących dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za miesiąc grudzień 2023


📅 31 stycznia

🔵 termin złożenia oświadczenia o planowanym rozliczeniu się za rok 2024 łącznie z małżonkiem/jako osoba samotnie wychowująca dziecko - PIT-2

🔵termin zapłaty rocznego podatku z tytułu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej, dochodu duchownych za rok 2023

🔵 termin przesłania formularzy deklaracji PIT-11, PIT-8C, PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1R, PIT-R, PIT40A do US przez pracodawców

🔵 zapłata podatku i złożenie deklaracji VIU-DO na potrzeby procedury unijnej OSS za IV kwartał 2023 r.

🔵 deklaracja na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy składana organowi gminy właściwemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości

🔵deklaracje dokumentujące zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych za poprzedni rok podatkowy, o ile kończy się ona równo z rokiem kalendarzowym (CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z)

🔵deklaracja dokumentująca podatek zryczałtowany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-8AR)

🔵 deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4R)

🔵 zawiadomienie o prowadzeniu uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów informacje PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/11A

🔵złożenie formularzy ZUS IWA – informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe

🔵poinformowanie pracowników o nietworzeniu ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego

Comments


bottom of page