top of page

Kalendarium Przedsiębiorcy - marzec 2024


Przedsiębiorco! Sprawdź, o czym warto pamiętać w marcu 2024 ✅


Kalendarium Przedsiębiorcy - marzec 2024
Kalendarium Przedsiębiorcy - marzec 2024

🗓️ 05 marca (wtorek)

🔵 VAT-14 za miesiąc luty


🗓️ 07 marca (czwartek)

🔵 deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków (PIT-NZ, CIT-NZ) za miesiąc luty

🔵 termin złożenie deklaracji CIT-7 za miesiąc luty


🗓️ 11 marca (poniedziałek)

🔵 zgłoszenie INTRASTAT za miesiąc luty

🔵 rozliczenie ryczałtu od osób prawnych za miesiąc luty


🗓️ 15 marca (piątek)

🔵 faktury za miesiąc luty

🔵 termin złożenia imiennego raportu miesięcznego ZUS RCA przez płatników składek posiadających osobowość prawną

🔵 wniesienie opłaty produktowej za opakowania za 2023 r.

🔵 termin zapłaty należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP


🗓️ 20 marca (środa)

🔵 termin złożenia i zapłaty ZUS DRA za poprzedni miesiąc dla płatników opłacających składkę wyłącznie za siebie

🔵 rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (os. fizycznych) za miesiąc luty

🔵 zaliczka na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę / zlecenie / dzieło za miesiąc luty

🔵 zaliczka na podatek dochodowy od os. prawnych za miesiąc luty

🔵 termin złożenia miesięcznej informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz os. niepełnosprawnych o symbolu INF-1zapłata składki na PFRON

🗓️ 25 marca (poniedziałek)

🔵 informacja podsumowująca VAT-EU za miesiąc luty

🔵 podatek od sprzedaży detalicznej za miesiąc luty

🔵 przesłanie JPK_V7M za miesiąc luty

🔵 złożenie Wn-D oraz INF-D-P dotyczących dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za miesiąc luty na PFRON


🗓️ 26 marca (wtorek)

🔵 sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za 2023

🔵 porównanie wyników inwentaryzacji ze stanem wykazanym w księgach, wyjaśnienie i rozliczenie powstałych różnic


🗓️ 30 marca (sobota)

🔵 Wielka Sobota (praca dozwolona w placówkach handlowych maksymalnie do godz. 14.00)


🗓️ 31 marca (niedziela)

🔵 termin zapłaty opłaty produktowej za produkty za 2023 r.

🔵 zamknięcie ksiąg rachunkowych

🔵 Wielkanoc (dzień wolny od pracy)

🔵 podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych składają w urzędzie skarbowym zeznania podatkowe oraz wpłacają podatek należny

🔵 termin złożenia deklaracji CIT-8E przez podatników estońskiego CIT

🔵 termin złożenia wniosku Wn-U-G przez rencistów prowadzących działalność gospodarczą


Commenti


bottom of page