top of page

Kalendarium Przedsiębiorcy - maj 2024


Przedsiębiorco! Sprawdź, o czym warto pamiętać w maju 2024 ✅

kobieta z pomarańczowym zegarem
Kalendarium przedsiębiorcy - maj 2024.

🗓️ 01 maja (środa)

🔵 Święto Pracy - dzień wolny od pracy


🗓️ 03 maja (piątek)

🔵 Święto Narodowe Trzeciego Maja - dzień wolny od pracy


🗓️ 06 maja (poniedziałek)

🔵 VAT-14 za miesiąc kwiecień


🗓️ 07 maja (wtorek)

🔵 termin złożenia deklaracji CIT-7 za miesiąc kwiecień

🔵 termin złożenia deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków (PIT-NZ, CIT-NZ) za miesiąc kwiecień

🔵 rozliczenie ryczałtu od osób prawnych za miesiąc kwiecień

🔵 wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za miesiąc kwiecień


🗓️ 10 maja (piątek)

🔵 zgłoszenie INTRASTAT za miesiąc kwiecień


🗓️ 15 maja (środa)

🔵 faktury za miesiąc kwiecień

🔵 termin złożenia imiennego raportu miesięcznego ZUS RCA przez płatników składek posiadających osobowość prawną🗓️ 20 maja (poniedziałek)

🔵 termin złożenia i zapłaty ZUS DRA za poprzedni miesiąc dla płatników opłacających składkę wyłącznie za siebie

🔵 zaliczka na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę / zlecenie / dzieło za miesiąc kwiecień

🔵 zaliczka na podatek dochodowy od os. prawnych za miesiąc kwiecień

🔵 zapłata składki na PFRON

🔵 termin złożenia miesięcznej informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz os. niepełnosprawnych o symbolu INF-1

🔵 przekazanie do ZUS rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2023

🔵 wpłata niedopłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne wynikającej z rocznego rozliczenia za rok 2023

🔵 wpłata pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy za miesiąc kwiecień

🔵 wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za miesiąc kwiecień


🗓️ 27 maja (poniedziałek)

🔵 informacja podsumowująca VAT-EU za miesiąc kwiecień

🔵 złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12, VAT-13 za miesiąc kwiecień

🔵 podatek od sprzedaży detalicznej za miesiąc kwiecień

🔵 przesłanie JPK_V7M za miesiąc kwiecień

🔵 termin złożenia deklaracji Wn-D oraz INF-D-P dotyczących dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za miesiąc kwiecień


🗓️ 31 maja (piątek)

🔵 termin złożenia deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu VII-DO za miesiąc kwiecień

🔵 termin złożenia w KRUS przez rolnika lub domownika prowadzącego działalność gospodarczą zaświadczenia albo oświadczenia, że nie została przekroczona kwota graniczna podatku dochodowego od przychodów z tej działalności za 2023 r.

🔵 przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodu z pracy zarobkowej uzyskanego w okresie od 1.03.2023 r. do 29.02.2024 r. przez osoby pobierające świadczenia (zasiłki) przedemerytalne

🔵 przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za marzec 2024 r.


Commentaires


bottom of page