top of page

Kalendarium Przedsiębiorcy - luty 2024


Przedsiębiorco! Sprawdź, o czym warto pamiętać w lutym 2024 ✅


Kalendarium Przedsiębiorcy - styczeń 2024
Kalendarium Przedsiębiorcy - luty 2024

🗓️ 5 lutego

🔵 VAT-14 za miesiąc styczeń


🗓️ 7 lutego

🔵 termin złożenia deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków (PIT-NZ, PIT-NZS, CIT-NZ) za miesiąc styczeń

🔵 termin złożenie deklaracji CIT-7 za miesiąc styczeń

🔵 wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za miesiąc styczeń

🔵 termin rozliczenia ryczałtu od osób prawnych za miesiąc styczeń


🗓️ 12 lutego

🔵 termin zgłoszenia INTRASTAT za miesiąc styczeń


🗓️ 15 lutego

🔵 faktury za miesiąc styczeń

🔵 wpłata składek ZUS za styczeń 2024 r. (płatnicy składek posiadający osobowość prawną)

🔵 termin zapłaty I raty podatku od środków transportowych

🔵 termin wpłaty do PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe)🗓️ 20 lutego

🔵 termin złożenia i zapłaty ZUS DRA za poprzedni miesiąc dla płatników opłacających składkę wyłącznie za siebie

🔵 termin rozliczenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (os. fizycznych) za miesiąc styczeń

🔵 zaliczka na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę / zlecenie / dzieło za miesiąc styczeń

🔵 zaliczka na podatek dochodowy od os. prawnych za miesiąc styczeń

🔵 termin złożenia miesięcznej informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz os. niepełnosprawnych o symbolu INF-1termin zapłaty składki na PFRON

🔵 termin wpłaty składek ZUS za miesiąc styczeń przez pozostałych płatników składek (z wyłączeniem osób prawnych)

🔵 termin wpłaty za styczeń 2024 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy


🗓️ 26 lutego

🔵 informacja podsumowująca VAT-EU za miesiąc styczeń

🔵 termin zapłaty podatku od sprzedaży detalicznej za miesiąc styczeń

🔵 termin przesłania JPK_V7M za miesiąc styczeń

🔵 termin przesłania JPK_V7K za miesiąc styczeń (część ewidencjonowana)

🔵 termin złożenia wniosków Wn-D oraz INF-D-P dotyczących dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za miesiąc styczeń

🔵 termin zapłaty podatku akcyzowego za miesiąc styczeń oraz termin złożenia deklaracji dla podatku akcyzowego

🔵 termin złożenia deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12, VAT-13 za miesiąc styczeń

🔵 termin rozliczenia podatku od przychodu za sprzedaży detalicznej PSD-1 za miesiąc styczeń


🗓️ 28 lutego

🔵 przekazanie podatnikowi informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2023 r. (PIT-11)


🗓️ 29 lutego

🔵 termin złożenia deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach 2023 r. (PIT-16A)

🔵 przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej przez emerytów i rencistów w 2023 r.

🔵 przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za miesiąc grudzień 2023 r.

🔵 termin złożenia deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu VII-DO za styczeń 2024 r

🔵 przekazanie podatnikom informacji PIT-11

댓글


bottom of page