top of page

Kalendarium Przedsiębiorcy - listopad 2023


Przedsiębiorco! Sprawdź, o czym warto pamiętać w listopadzie 2023 ✅

kobieta trzymająca zegarek. Kalendarium przedsiębiorcy
Kalendarium przedsiębiorcy

📆 06 listopada

🔵 termin złożenia deklaracji VAT-14 za miesiąc październik


📆 07 listopada

🔵 termin złożenia deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków (PIT-NZ, CIT-NZ) za miesiąc październik


📆 10 listopada

🔵 termin zgłoszenia deklaracji INTRASTAT za miesiąc październik

🔵 termin rozliczenia ryczałtu od osób prawnych za miesiąc październik


📆 11 listopada

🔵 Narodowe Święto Niepodległości (możliwość odbioru ,,dodatkowego'' dnia wolnego przez pracownika w ramach święta przypadającego w sobotę)


📆 15 listopada

🔵 termin wystawienia faktur za miesiąc październik

🔵 termin złożenia deklaracji ZUS RCA oraz deklaracja DRA (dla płatników posiadających osobowość prawną) za miesiąc październik

🔵 termin zapłaty należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP za miesiąc październik
📆 20 listopada

🔵 termin złożenia i zapłaty ZUS DRA za poprzedni miesiąc dla płatników opłacających składkę wyłącznie za siebie

🔵 termin rozliczenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (os. fizycznych) za miesiąc październik

🔵 zaliczka na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę / zlecenie / dzieło za miesiąc październik

🔵 zaliczka na podatek dochodowy od os. prawnych za miesiąc październik

🔵 termin złożenia miesięcznej informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz os. niepełnosprawnych o symbolu INF-1

🔵 termin zapłaty składki na PFRON


📆 27 listopada

🔵 termin przesłania JPK_V7M oraz JPK_V7K za miesiąc październik

🔵 termin zapłaty VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za miesiąc październik

🔵 termin złożenia deklaracji Wn-D oraz INF-D-P dotyczących dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych miesiąc październik

🔵 informacja podsumowująca VAT-EU za miesiąc październik


📆 30 listopada

🔵 termin złożenia deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu VII-DO za miesiąc październik

Opmerkingen


bottom of page