top of page

Kalendarium Przedsiębiorcy - kwiecień 2024


Przedsiębiorco! Sprawdź, o czym warto pamiętać w kwietniu 2024 ✅


mężczyzna z dużym białym zegarem
Kalendarium przedsiębiorcy - kwiecień 2024

🗓️ 05 kwietnia (piątek)

🔵 VAT-14 za miesiąc marzec


🗓️ 08 kwietnia (poniedziałek)

🔵termin złożenia deklaracji CIT-7 za miesiąc marzec

🔵deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków (PIT-NZ, CIT-NZ) za miesiąc marzec

🔵rozliczenie ryczałtu od osób prawnych za miesiąc marzec


🗓️ 10 kwietnia (środa)

🔵 zgłoszenie INTRASTAT za miesiąc marzec


🗓️ 15 kwietnia (poniedziałek)

🔵faktury za miesiąc marzec

🔵wniesienie opłaty recyklingowej za torby foliowe, pobranej w I kwartale 2024 r.

🔵termin złożenia imiennego raportu miesięcznego ZUS RCA przez płatników składek posiadających osobowość prawną

🔵wniesienie opłaty produktowej za opakowania za 2023 r.

🔵termin zapłaty należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP🗓️ 22 kwietnia (poniedziałek)

🔵termin złożenia i zapłaty ZUS DRA za poprzedni miesiąc dla płatników opłacających składkę wyłącznie za siebie

🔵wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za I kwartał 2024 r.

🔵zaliczka na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę / zlecenie / dzieło za miesiąc marzec

🔵zaliczka na podatek dochodowy od os. prawnych za miesiąc marzec

🔵termin złożenia miesięcznej informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz os. niepełnosprawnych o symbolu INF-1

🔵zapłata składki na PFRON


🗓️ 25 kwietnia (czwartek)

🔵informacja podsumowująca VAT-EU za miesiąc marzec

🔵podatek od sprzedaży detalicznej za miesiąc marzec

🔵przesłanie JPK_V7M za miesiąc marzec

🔵 złożenie Wn-D oraz INF-D-P dotyczących dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za miesiąc marzec


🗓️ 30 kwietnia (wtorek)

🔵termin złożenia deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu VII-DO za marzec 2024 r.

🔵 termin złożenia przez osoby fizyczne zeznania za 2023 r. (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) oraz uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty

🔵termin złożenia przez przedsiębiorstwo w spadku zeznania za 2023 r. (PIT-28S, PIT-36S, PIT-36LS) oraz uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty

🔵termin złożenia oświadczenia o przekazaniu lub wycofaniu zgody na przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego za 2023 r. (PIT-OP) przez podatnika, który od organu rentowego otrzymał roczne obliczenie podatku PIT-40A, a podatek w nim wykazany jest dla podatnika jego podatkiem należnym za ten rok

🔵 termin złożenia informacji o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację w 2023 r. (PIT-RB i PIT-RBS)

🔵 termin złożenia informacji o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę w 2023 r. (PIT-CSR i PIT-CSRS)

🔵 przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za luty 2024 r.

🔵 udostępnienie KAS ewidencji o transgranicznych płatnościach za I kwartał 2024 r.

🔵 termin złożenia deklaracji dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury unijnej VIU-DO za I kwartał 2024 r


Comments


bottom of page